Thay đổi quan điểm của Moody trên xếp hạng của Việt Nam

Moody cho biết hôm thứ Sáu nó đã khẳng định phát hành B1 Chính phủ Việt Nam và xếp hạng nợ không có bảo đảm cao cấp và điều chỉnh triển vọng để tích cực từ ổn định.

Triển vọng tích cực dựa trên sự mong đợi của Moody rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ, thúc đẩy bởi cải cách kinh tế đang diễn ra, sẽ tiếp tục đa dạng hóa nền kinh tế và nâng cao hiệu suất kinh tế so với các đồng nghiệp đánh giá.

“FDI cho phép Việt Nam đa dạng hóa nền kinh tế và tăng thị phần của mình trong thương mại quốc tế, góp phần vào triển vọng tăng trưởng GDP mạnh mẽ bền vững”, công ty nhận xét.

Thay đổi quan điểm của Moody trên xếp hạng của Việt Nam sang tích cực

ổn định kinh tế vĩ mô trong và bên ngoài sẽ được duy trì, và đến lượt nó, sự phát triển mạnh mẽ và một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định sẽ giúp ổn định nợ chính phủ trên khắp mức hiện nay, theo các công ty xếp hạng tín nhiệm trái phiếu.

Đồng thời, Moody đã nâng địa phương tệ (LC) trái phiếu và huy động trần của Việt Nam sang Baa3 từ Ba1.

ngoại tệ (FC) trái phiếu và huy động trần của đất nước duy trì ở mức Ba2 và B2, tương ứng.

Bên cạnh đó, FC trái phiếu và huy động trần ngắn hạn là không thay đổi ở “Không Prime. ”

Ratings lý

Nâng cao khả năng cạnh tranh và cải cách lực của Việt Nam đã hỗ trợ dòng vốn FDI ròng trung bình 5,2 phần trăm GDP giữa năm 2014 và năm 2016, cao hơn mức trung bình B1-đánh giá 3,6 phần trăm, theo Moody.

Các quốc gia Đông Nam Á cũng đã được hưởng lợi từ Hiệp định này có một số thỏa thuận thương mại tự do trong những năm gần đây, trong đó đã thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế.

Theo kết quả của các cải tiến cho môi trường đầu tư, thứ hạng của Việt Nam đã tăng lên 60 năm ra khỏi 138 quốc gia trong cạnh tranh toàn cầu 2016-2017 Index Thế giới Diễn đàn kinh tế, tăng so với 70 trong 2013-2014, trong khi hiển thị nó Môi trường Kinh Các chỉ số kinh doanh của Ngân hàng Thế giới tương tự đã tăng lên lần thứ 82 trong tổng số 190 nước vào năm 2017 từ 99 trong năm 2014.

Dòng vốn FDI mạnh mẽ đã thúc đẩy hình thành vốn cố định gộp, cho phép tăng trưởng xuất khẩu hoạt động tốt hơn các đồng nghiệp trong khu vực và đánh giá trong bối cảnh thương mại toàn cầu chậm và giá hàng hóa thấp hơn.

Việt Nam đã trở thành một nút quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng khu vực phân tán cho thiết bị điện tử, đặc biệt là dành cho điện thoại di động, như đầu tư nước ngoài đã góp phần đa dạng hóa nền kinh tế theo hướng sản xuất giá trị gia tăng cao hơn.

Kết quả là, Việt Nam đã đạt được thị phần với phần sở hữu của thế giới xuất khẩu tăng gần gấp đôi lên 1,2 phần trăm trong năm 2016 từ 0,7 phần trăm trong năm 2013.

“Với những cải tiến liên tục để cơ sở hạ tầng, tăng trưởng nhanh chóng trong dân số trong độ tuổi lao, và của chính phủ tiếp tục tập trung vào cải cách để hỗ trợ FDI, chúng tôi hy vọng tăng trưởng kinh tế duy trì mạnh mẽ vào khoảng 6,3 phần trăm mỗi năm thông qua năm 2019, gần gấp đôi cao như B1 trung bình -rated 3,3 phần trăm,”Moody cho biết.

Moody cũng giải thích rằng giá phát hành B1 của Việt Nam kết hợp thế mạnh tín dụng, bao gồm kích thước và tính đa dạng của nền kinh tế của đất nước và thực hiện tăng trưởng mạnh mẽ của nó so với các đồng nghiệp tương tự được đánh giá cao.

Những thế mạnh này được cân bằng với GDP bình quân đầu người thấp, cũng như các lỗ hổng gây ra bởi các thâm hụt tài chính rộng và sự tích tụ của nợ trong vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính đáng kể từ các chủ nợ chính thức ở các kỳ hạn ưu đãi đã khiến một sự suy giảm đáng kể trong khả năng chi trả nợ.

Hệ thống ngân hàng tiếp tục đặt ra những rủi ro tiềm nổi bật nhưng dễ quản lý. Việc thu hồi nhu cầu nội địa kể từ 2015 đã trùng hợp với tăng trưởng tín dụng nhanh chóng, thách thức một hệ thống vẫn còn vướng bận bởi an toàn vốn nghèo và di sản nợ xấu.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát lành tính và tiêu chuẩn bảo hiểm hơi khắt khe hơn so với sự bùng nổ tín dụng trước đó giảm thiểu rủi ro ổn định tài chính.